ქრონიკა

ESC Congress

უწყვეტი სამედიცინო განათლების კონფერენცია - „ ST სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით პაციენტების მართვა“.

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების უწყვეტი განათლების კონფერენცია

კონფერენცია - "პერიფერიული არტერიების დაავადებები"

ყველას ნახვა

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების კონგრესი


2019 წლის  30.08-დან 04.09.-მდე საფრანგეთში, ქ.პარიზში  ჩატარდა  ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების 2019 წლის კონგრესი. ეს ღონისძიება წარმოადგენდა მსოფლიოში კარდიოლოგების ყველაზე მასშტაბური ფორუმს, რომლის მუშაობაში მონაწილეობდა 30,000-ზე მეტი დელეგატი, ევროპის, ამერიკის და აზიის მრავალი ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდან. კონგრესის პერიოდში, თანამედროვე კარდიოვასკულური მედიცინის აქტუალური საკითხებზე ჩატარდა 500 - ზე მეტი სამეცნიერო სესია. კონგრესზე წარმოდგენილი იყო  ევროპის კარდილოგთა საზოგადოების  5 ახალი გაიდლაინი:  „ქრონიკული კორონარული სინდრომი“, დისლიპიდემია“, „მწვავე პულმონური ემბოლია“, „სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდია“, „დიაბეტი, პრედიაბეტი და კარდიოვასკულური დაავადებები“.

კონგრესის საგამოფენო სივრცეში გამოიყო სპეციალური სექცია საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოებისათვის. აქ შედგა ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ვიცე პრეზიდენტის  პროფ. ჯ. ლუის ზამორანოსა და ჩვენი საზოგადოების პრეზიდენტის პროფ. ა. ალადაშვილის საქამიანი შეხვედრა, განხილული იყო საზოგადოებებს შორის სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები. 

მიმდინარე სამეცნიერო სესია აკრედიტებული იყო ევროპის აკრედიტაციის საბჭო უწყვეტი სამედიცინო განათლების (EACCME®) მიერ და მონაწილე დელეგატებს მიენიჭათ 32 ევროპული CME კრედიტქულა (ECMEC®s).


                                                                    პროფესორები: ალექსანდრე ალადაშვილი და ლუის ზამორანო

                                                                                           საქართველოს დელეგაცია

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების მე-6 კონგრესი.
 


მიმდინარე წლის 8 ივნისს ექსპო ჯორჯიის საგამოფენო კომპლექსის საკონფერენციო დარბაზებში ჩატარდა საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების მე-6 კონგრესი.


კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო 400-ზე მეტმა კარდიოლოგმა, თერაპევტმა, ოჯახის ექიმმა.


კონგრესის პროგრამით გათვალისწინებული იყოს 6 თემატური სესია და 28 მოხსენება თანამედროვე კარდილგიის აქტუალურ საკითხებზე. 3 სესია დაეთმო ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების უახლესი გაიდალინების: „მიოკარდიუმის რევასკულარიზაცია“, „ არტერიული ჰიპერტენზიის მართვა“, „კარდიოვასკულური დაავადებები ორსულებში“ - ძირითადი რეკომენდაციების განხილვას. კონგრესის მონაწილეებს დაურიგდა ზემოთ აღნიშნული გაილაინების ჯიბის ვერსიები ქართულ ენაზე.


კონგრესის დასასრულს მონაწილეებს გადაეცათ ჩვენის საზოგადოების სერტიფიკატი და მიენიჭათ უწყვეტი სამედიცინო განათლების 10 კრედიტ-ქულა.


 
 

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება


საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება წარმოადგენს პროფესიონალების ნებაყოფლობით გაერთიანებას, რომლის საქმიანობა წარიმართება არამომგებიანი ორგანიზაციის პრინციპებით. საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება არის ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების წევრი, იზიარებს მის ძირითად პრინციპებს და მოქმედებს მისი რეკომენდაციების შესაბამისად. საზოგადოების მისია: საქართველოში კარდიოვასკულარური დაავადებებით გამოწვეული ავადობის, ინვალიდიზაციისა და ლეტალობის შემცირების ხელშეწყობა. საზოგადოების ამოცანები:

1. კარდიოვასკულარული მედიცინის სპეციალისტებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამეცნიერო ინფორმაციის გავრცელების ხელშეწყობა

2. კარდიოლოგების უწყვეტი სამედიცინო განათლების ხელშეწყობა ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების რეკომენდაციების შესაბამისად

3. კარდიოლოგიაში და მის სუბსპეციალობებში პროფესიული სტანდარტების შემუშავება

4. კარდიოლოგიაში და მის სუბსპეციალობებში პროფესიული მზადების პროგრამების შემუშავება

5. კარდიოლოგიაში და მის სუბსპეციალობებში უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემის დანერგვისა და ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა

6. ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინების და სხვა სარეკომენდაციო დოკუმენტების თარგმნა და ადაპტაცია საქართველოს ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით, მათი პრაქტიკული დანერგვის ხელშეწყობა

7. კარდიოლოგიურ პრაქტიკაში ხარისხის უზრუვნელყოფის საშუალებების დანერგვის ხელშეწყობა

ჩვენი პარტნიორები


კომპანიები, რომლების ზრუნავენ საქართველოს ექიმების პროფესიულ განვითარებაზე და აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენს საზოგადოებასთან უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროცესში. ბერლინ ხემი. ჯი. ემ პი.

testttt

© Copyright 2016