ქრონიკა

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების მე-6 კონგრესი

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების კონგრესი (2019)

ESC Congress

უწყვეტი სამედიცინო განათლების კონფერენცია - „ ST სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით პაციენტების მართვა“.

ყველას ნახვა

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების სამუშაო ჯგუფები

ქვეყანაში კარდიოლოგიის დარგის განვითარების სპეციფიური პრობლემების და გამოწვევების გათვალისწინებით საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება აყალიბებს ე.წ. სამუშაო ჯგუფებს. ამ ჯგუფების ამოცანებია:

- კარდიოლოგიის შესაბამისი მიმართულებებით სამეცნიერო სიახლეების ძიება, ანალიზი, რეზუმირება ქართულად

- ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა ქართულად

- უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამებში აქტიური მონაწილეობა

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი უნდა იყოს კარდიოლოგიის შესაბამის მიმართულებებში საკმაო გამოცდილების მქონე სპეციალისტი.

 

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების სამუშაო ჯგუფები:

• კარდიოვასკულარური ფარმაკოლოგიის და მტკიცებულებითი მედიცინის სამუშო ჯგუფი
 ძირითადი ამოცანები: მტკიცებულებითი მედიცინისა და კარდიოვასკულარური ფარმაკოლოგიის სიახლეების სისტემატური ძიება სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულ თემატიკაზე სხვადასხვა გაიდლაინებში მოცემული რეკომენდაციების ანალიზი. ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის შესაბამისად, რეზუმირება ქართულად.

ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ჭუმბურიძე

 

• უწყვეტი სამედიცინო განათლების (უსგ) სამუშო ჯგუფი. 
ძირითადი ამოცანები: კარდიოლოგიაში და მის სუბსპეციალობებში უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამების შედგენა, უსგ მეცადინეობების (კონფერენციები, სემინარები და სხვ.) ორგანიზება.

ხელმძღვანელი: პროფ. კ. ჭელიძე

 

• მწვავე კორონარული სინდრომის სამუშო ჯგუფი 
ძირითადი ამოცანები: მწვავე კორონარული სინდრომის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: მ. დ. ა. ჩუხრუკიძე

 

• გულის სარქვლოვანი პათოლოგიის სამუშო ჯგუფი
 ძირითადი ამოცანები: გულის საქვლოვანი მანკების თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტამატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: მ. დ. ზ. ბახუტაშვილი

 

• არტერიული ჰიპერტენზიის სამუშო ჯგუფი
 (აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ჰიპერტენზიის შემსწავლელი საზოგადოებასთან) ძირითადი ამოცანები: არტერიული ჰიპერტენზიის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტამატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. ბ. წინამძღვრიშვილი

 

• კარდიოვასკულარური პრევენციის სამუშაო ჯგუფი 
(აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს გულ-სისხლძარღვთა პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციასთან) ძირითადი ამოცანები: კარდიოვასკულარური პრევენციისა და რეაბილიტაციის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: მ. დ. ზ. კლიმიაშვილი

 

• გულის უკმარისობის სამუშო ჯგუფი 
ძირითადი ამოცანები: გულის უკმარისობის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. მ. წვერავა

 

• ინტერვენციული კარდიოლოგიის სამუშო ჯგუფი 
ძირითადი ამოცანები: ინტერვენციულ კარდიოლოგიაში სამეცნიერო ლიტერატურის ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. ა. ალადაშვილი

 

• ექოკარდიოგრაფიის სამუშო ჯგუფი
 ძირითადი ამოცანები: გულსისხძარღვთა სისტემის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში სამეცნიერო ლიტერატურის სიახლეების სისტემატური ძიება და ანალიზი, რეზუმირება ქართულად. ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში ეკს–ის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი, ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. ს. ორჯოონიკიძე,

 

• ქალებში გულ-სისძარღვთა სისტემის დაავადებების მართვის სპეციფიური საკითხების შემსწავლელი სამუშო ჯგუფი
 ძირითადი ამოცანები: ქალებში გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების სპეციფიური საკითხების სისტემური ძიება სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულ თემატიკაზე სხვადასხვა გაიდლაინებში მოცემული რეკომენდაციების ანალიზი, რეზუმირება ქართულად.

ხელმძღვანელი: პროფ. თამრიკო ვახტანგაძე

 

• კარდიოვასკულარური ექთნობის სამუშაო ჯგუფი 
(აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ექთნების ასოციაციასთან). ძირითადი ამოცანები: კარდიოვასკულარური ექთნობის სპეციფიური საკითხების სისტემატური ძიება სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულ თემატიკაზე სხვადასხვა რეკომენდაციების ანალიზი, რეზუმირება ქართულად. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების საექთნოს მომსახურების სტანდარტების შემუშავება და შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შექმნა.

ხელმძღვანელი: ქ. გარსევანიშვილი 

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

© Copyright 2016