ქრონიკა

ახალგაზრდა კარდიოლოგების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების კონგრესი 2016

ყველას ნახვა

გაიდლაინები

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში სამედიცინო პრაქტიკის ხარისხიs გაუმჯობესების პრიცესის ხელშეწყობა. ამისათვის საზოგადოება პრაქტიკულად ახორციელებს ინიციატივას “დავნერგოთ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები საქართველოს კლინიკურ პრაქტიკაში”. აღნიშნული ინიციატივის პრაქტიკული რეალიზაციისთვის საზოგადოება ორგანიზებას უკეთებს: (ა) ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნას, და (ბ) კონფერენციების მოწყობას პრაქტიკოსი ექიმებისათვის, სადაც დეტალურად განიხილება ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ახალი გაიდლაინების ძირითადი რეკომენდაციები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები. ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები წარმოადგენს ამ საზოგადოების ინტელექტუალურ საკუთრებას. შესაბამისად, ამ გაიდლაინების (სრული და ჯიბის ვერსიები) დასტამბვა ინგლისურ ენაზე, თარგმანი და დასტამბვა ქართულ ენაზე ნებადართულია მხოლოდ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების სპეციალური ნებართვით. არსებული რეგულაციების მიხედვით ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოება თავის ნებართვას ცალკეულ ქვეყნებში გაიდლაინების თარგმნაზე და დასტამბვაზე აძლევს მხოლოდ მის რიგებში გაწევრიანებულ ნაციონალურ კარდიოლოგიურ საზოგადოებას. იხ. ბმული

ჯიბის გაიდლინების ქართული ვერსიები:


- მიოკარდიუმის რევასკულარიზაცია. 2014 წლის ვერსია. (იხ. ბმული )


- მწვავე პულმონური ემბოლიის დიაგნოსტირების და მართვის გაიდლაინი. 2014 წლის ვერსია. (იხ. ბმული)  


- არაკარდიული ქირურგია. კარდიოვასკულური გამოკვლევები და მართვა 2014 წლის ვერსია. (იხ. ბმული)


- ST სეგმენტის მდგრადი ელევაციის გარეშე მიმდინარე მწვავე კორონარული სინდრომით პაციენტების მართვის გაიდლაინი. 2015 წლის ვერსია. (იხ. ბმული)


- პულმონური ჰიპერტენზიის დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის გაიდლაინი. 2015 წლის ვერსია (იხ. ბმული)


- გულის მწვავე და ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოსტიკისა და მკურნალიბის გაიდლაინი 2016 წლის ვერსია (იხ. ბმული)


- ავთვისებიანი სიმსივნის მკურნალობა და კარდიოვასკულური ტოქსიურობა.   2016 წლის ვერსია. (იხ. ბმული)  


- პერიფერიული არტერიული დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის გაიდლაინი. 2017 წლის ვერსია. (იხ. ბმული)

- ST სეგმენტის ელევაციით  მიმდინარე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით პაციენტების მართვის გაილაინი“ . 2017 წლის ვერსია. (იხ. ბმული)


- "ორმაგი ანტითრომბული თერაპია კორონარული არტერიების დაავადების დროს". ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების 2017 წლის გაიდლაინი. (იხ. ბმული)

                                ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები / სრული ვერსია ინგლისურ ენაზე.

                                                              http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines                                                          

                                                                                  2016 წლის გაიდლაინები

- Acute and Chronic Heart Failure http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure

- Atrial Fibrillation 2016 (Management of) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Atrial-Fibrillation-Management

- CVD Prevention in Clinical Practice (European Guidelines on) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-clinical-practice-European-Guidelines-on

- Dyslipidaemias 2016 (Management of) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Dyslipidaemias-Management-of

- Cancer treatments & cardiovascular toxicity 2016 (Position Paper) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/cancer-treatments-cardiovascular-toxicity-2016-position-paper

                                                                              2015 წლის გაილაინები

- Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Coronary-Syndromes-ACS-in-patients-presenting-without-persistent-ST-segm

- Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Ventricular-Arrhythmias-and-the-Prevention-of-Sudden-Cardiac-Death

- Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pulmonary-Hypertension-Guidelines-on-Diagnosis-and-Treatment-of

- Pericardial Diseases (Guidelines on the Diagnosis and Management of) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pericardial-Diseases-Guidelines-on-the-Diagnosis-and-Management-of

- Infective Endocarditis (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment of) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Infective-Endocarditis-Guidelines-on-Prevention-Diagnosis-and-Treatment-of

                                                                                 2014 წლის გაიდლაინები

- ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularisation http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/ESC-EACTS-Guidelines-in-Myocardial-Revascularisation-Guidelines-for

- ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/ESC-ESA-Guidelines-on-non-cardiac-surgery-cardiovascular-assessment-and-managem

- Hypertrophic Cardiomyopathy http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Hypertrophic-Cardiomyopathy

- Aortic Diseases http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Aortic-Diseases

- Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of) http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-Pulmonary-Embolism-Diagnosis-and-Management-of

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

© Copyright 2016