გაიმართა ყოველწლიური კარდიოლოგთა საერთაშორისო კონგრესი