დაგვიკავშირდით 0322 508 106

გაიდლაინები

ჩვენი გაიდლაინები

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში სამედიცინო პრაქტიკის ხარისხიs გაუმჯობესების პრიცესის ხელშეწყობა. ამისათვის საზოგადოება პრაქტიკულად ახორციელებს ინიციატივას “დავნერგოთ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები საქართველოს კლინიკურ პრაქტიკაში”.

აღნიშნული ინიციატივის პრაქტიკული რეალიზაციისთვის საზოგადოება ორგანიზებას უკეთებს: (ა) ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნას, და (ბ) კონფერენციების მოწყობას პრაქტიკოსი ექიმებისათვის, სადაც დეტალურად განიხილება ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ახალი გაიდლაინების ძირითადი რეკომენდაციები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები.

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები წარმოადგენს ამ საზოგადოების ინტელექტუალურ საკუთრებას. შესაბამისად, ამ გაიდლაინების (სრული და ჯიბის ვერსიები) დასტამბვა ინგლისურ ენაზე, თარგმანი და დასტამბვა ქართულ ენაზე ნებადართულია მხოლოდ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების სპეციალური ნებართვით. არსებული რეგულაციების მიხედვით ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოება თავის ნებართვას ცალკეულ ქვეყნებში გაიდლაინების თარგმნაზე და დასტამბვაზე აძლევს მხოლოდ მის რიგებში გაწევრიანებულ ნაციონალურ კარდიოლოგიურ საზოგადოებას. იხ. ბმული

ჯიბის გაიდლაინების ქართული ვერსიები:

2023

მწვავე კორონარული სინდრომების მართვის გაიდლაინი

2019

სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის (SVT) მქონე პაციენტების მართვის გაიდლაინი

დისლიპიდემიის მართვის გაიდლაინი: ლიპიდების მოდიფიკაცია კარდიო-ვასკულური რისკის შემცირების მიზნით

მწვავე პულმონური ემბოლიის დიაგნოსტირებისა და მართვის გაიდლაინი

ქრონიკული კორონარული სინდრომის დიაგნოსტიკისა და მართვის გაიდლაინი

2018

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მართვა ორსულობისას

არტერიული ჰიპერტენზიის მართვის გაიდლაინი

ESC/EACTS მიოკარდიუმის რევასკულარიზაციის გაიდლაინი

2017

ორმაგი ანტითრომბული თერაპია კორონარული არტერიების დაავადების დროს

ST სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით პაციენტების მართვა

პერიფერიული არტერიული დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

2016

ავთვისებიანი სიმსივნის მკურნალობა და კარდიოვასკულური ტოქსიურობა

გულის მწვავე და ქრონიკული უკმარისობის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის გაიდლაინი

2015

პულმონური ჰიპერტენზიის დიაგნოსტირება და მკურნალობა

ST სეგმენტის მდგრადი ელევაციის გარეშე მიმდინარე მწვავე კორონარული სინდრომით პაციენტების მართვა

2014

არაკარდიული ქირურგია. კარდიოვასკულური გამოკვლევები და მართვა

მწვავე პულმონური ემბოლიის დიაგნოსტირება და მართვა

მიოკარდიუმის რევასკულარიზაცია ESC / EACTS გაიდლაინი

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები / სრული ვერსია ინგლისურ ენაზე:

2023

ESC GUIDLINES FOR THE MANAGEMENT OF ENDOCARDITIS

FOCUSED UPDATE OF THE 2021 ESC GUIDLINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIS HEART FAILURE

2023 ESC GUIDLINES FOR THE MANAGEMENT ACS

2023 ESC GUIDLINES FOR THE MANAGEMENT OF CARDIOMYOPATHIES

2023 ESC GUIDLINES FOR THE MANAGEMENT OF DM

2022

GUIDELINES ON CARDIO-ONCOLOGY DEVELOPED IN COLLABORATION WITH THE EHA

GUIDELINES ON CARDIOVASCULAR ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF PATIENTS UNDERGOING NON-CARDIAC...

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH VENTRICULAR ARRHYTHMIAS

GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PULMONARY HYPERTENSION

2021

GUIDELINES ON CARDIOVASCULAR DISEASE PREVENTION IN CLINICAL PRACTICE

ESC/EACTS GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF VALVULAR HEART DISEASE

GUIDELINES ON CARDIAC PACING AND CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY

GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE AND CHRONIC HEART FAILURE

2020

GUIDELINES ON SPORTS CARDIOLOGY AND EXERCISE IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE

GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ATRIAL FIBRILLATION

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ADULT CONGENITAL HEART DISEASE

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROMES IN PATIENTS PRESENTING

2019

GUIDELINES ON DIABETES, PRE-DIABETES AND CARDIOVASCULAR DISEASES DEVELOPED IN COLLABORATION WITH THE EASD

GUIDELINES ON DYSLIPIDAEMIAS (MANAGEMENT OF) ESC CLINICAL PRACTICE GUIDELINES

GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY

GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA

2018

ESC/ESH ARTERIAL HYPERTENSION

FOURTH UNIVERSAL DEFINITION OF MYOCARDIAL INFARCTION

ESC GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SYNCOPE

ESC/EACTS GUIDELINES ON MYOCARDIAL REVASCULARIZATION

2017

FOCUSED UPDATE ON DUAL ANTIPLATELET THERAPY (DAPT)

PERIPHERAL ARTERIAL DISEASES (DIAGNOSIS AND TREATMENT OF) GUIDELINES

ESC GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN PATIENTS PRESENTING

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება

გახდი ჩვენი საზოგადოების წევრი

0322 508 106   geoscardiology@gmail.com

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11, 0186