ჩვენი ისტორია 1991 წლიდან

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება წარმოადგენს პროფესიონალების ნებაყოფლობით გაერთიანებას, რომლის საქმიანობა წარიმართება არამომგებიანი ორგანიზაციის პრინციპებით. საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება არის ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების წევრი, იზიარებს მის ძირითად პრინციპებს და მოქმედებს მისი რეკომენდაციების შესაბამისად. საზოგადოების მისია: საქართველოში კარდიოვასკულარური დაავადებებით გამოწვეული ავადობის, ინვალიდიზაციისა და ლეტალობის შემცირების ხელშეწყობა.

მოკლე ისტორიული

თაიმლაინი

1991

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების დამფუძნებელი კონფერენცია. საზოგადოების პრეზიდენტად არჩეულია პროფ. ბ. ქობულია

1993

საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების გაწევრიანება ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოებაში

2002

საზოგადოების რიგგარეშე კონფერენცია. საზოგადოების პრეზიდენტად არჩეულია პროფ. ვ. ჭუმბურიძე

2004

საზოგადოების I კონგრესი

2006

საზოგადოების II კონგრესი

2009

საზოგადოების III კონგრესი

2013

საზოგადოების IV კონგრესი. საზოგადოების პრეზიდენტად არჩეულია პროფ. ა. ალადაშვილი

2013

საქართველოს და ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოებების ერთობლივი ინიციატივა – Grand Couses 2013

2015

საქართველოს და ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოებების ერთობლივი ინიციატივა – Grand Couses 2015

უფრო დაწვრილებით საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების ისტორიას შეგიძლიათ გაეცნოთ პროფ. ბ. ქობულიას ნაშრომში

download Icon