უწყვეტი სამედიცინო განათლების კონფერენცია

უწყვეტი სამედიცინო განათლების კონფერენცია - „ ST სეგმენტის ელევაციით მიმდინარე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით პაციენტების მართვა“.

ა/წ   14 აპრილს ჩატარდა საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების უწყვეტი სამედიცინო განათლების კონფერენცია, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობა მიიღო 187 ექიმმა. კონფერენცია მიეძღვნა  ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების 2017 წლის გაიდლაინის -  „ST სეგმენტის ელევაციით  მიმდინარე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტით პაციენტების მართვა“ ძირითადი რეკომენდაციების განხილვას. აღნიშნულ თემატიკაზე აუდიტორიამ მოისმინა შემდეგი მოხსენებები:

- გადაუდებელი ღონისძიებები   STEMI -ის დროს.  მომხსენებელი ი. ხოჭოლავა.

- რეპერფუზიული  სტრატეგია STEMI -ის დროს.  მომხსენებელი ა. ალადაშვილი.

- STEMI - ით პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა ჰოსპიტალურ პერიოდში. მომხსენებელი ზ. კერესელიძე.

- STEMI - ით პაციენტების მედიკამენტური მკურნალობა  კლინიკიდან გაწერის შემდეგ. მომხსენებელი თ. კიკალიშვილი

- STEMI - ის გართულებები. მომხსენებელი რ. აგლაძე. ზ. ფაღავა.

კონფერენციის მონაწილეებს დაურიგდათ  ქართულად ნათარგმნი  გაიდლაინის ჯიბის   ვერსია და მიენიჭათ 5 კრედიტ-ქულა. 

კონფერენციის ორგანიზაციაში სპონსორული და ტექნიკური დახმარება გაგვიია „ჯი-ემ-პი“ - ფარმაცევტიულმა კომპანიამ, რისთვისაც ჩვენი საზოგადოება უხდის დიდ მადლობას.