საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს ქვეყანაში სამედიცინო პრაქტიკის ხარისხიs გაუმჯობესების პრიცესის ხელშეწყობა. ამისათვის საზოგადოება პრაქტიკულად ახორციელებს ინიციატივას “დავნერგოთ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები საქართველოს კლინიკურ პრაქტიკაში”.

აღნიშნული ინიციატივის პრაქტიკული რეალიზაციისთვის საზოგადოება ორგანიზებას უკეთებს: (ა) ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნას, და (ბ) კონფერენციების მოწყობას პრაქტიკოსი ექიმებისათვის, სადაც დეტალურად განიხილება ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ახალი გაიდლაინების ძირითადი რეკომენდაციები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები.

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები წარმოადგენს ამ საზოგადოების ინტელექტუალურ საკუთრებას. შესაბამისად, ამ გაიდლაინების (სრული და ჯიბის ვერსიები) დასტამბვა ინგლისურ ენაზე, თარგმანი და დასტამბვა ქართულ ენაზე ნებადართულია მხოლოდ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების სპეციალური ნებართვით. არსებული რეგულაციების მიხედვით ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოება თავის ნებართვას ცალკეულ ქვეყნებში გაიდლაინების თარგმნაზე და დასტამბვაზე აძლევს მხოლოდ მის რიგებში გაწევრიანებულ ნაციონალურ კარდიოლოგიურ საზოგადოებას. იხ. ბმული

ლექციები
ჯიბის გაიდლინების ქართული ვერსიები:
ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გაიდლაინები / სრული ვერსია ინგლისურ ენაზე.