ბონდო ქობულია

საპატიო პრეზიდენტი

ვახტანგ ჭუმბურიძე

საპატიო პრეზიდენტი

ალექსანდრე ალადაშვილი

საპატიო პრეზიდენტი

არჩილ ჩუხრუკიძე

პრეზიდენტი