საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების სამუშაო ჯგუფები

ქვეყანაში კარდიოლოგიის დარგის განვითარების სპეციფიური პრობლემების და გამოწვევების გათვალისწინებით საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება აყალიბებს ე.წ. სამუშაო ჯგუფებს. ამ ჯგუფების ამოცანებია:


  • კარდიოლოგიის შესაბამისი მიმართულებებით სამეცნიერო სიახლეების ძიება, ანალიზი, რეზუმირება ქართულად
  • ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა ქართულად
  • უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამებში აქტიური მონაწილეობა

სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი უნდა იყოს კარდიოლოგიის შესაბამის მიმართულებებში საკმაო გამოცდილების მქონე სპეციალისტი.

ძირითადი ამოცანები: მტკიცებულებითი მედიცინისა და კარდიოვასკულარური ფარმაკოლოგიის სიახლეების სისტემატური ძიება სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულ თემატიკაზე სხვადასხვა გაიდლაინებში მოცემული რეკომენდაციების ანალიზი. ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის შესაბამისად, რეზუმირება ქართულად.

ხელმძღვანელი: პროფ. ვახტანგ ჭუმბურიძე

ძირითადი ამოცანები: მწვავე კორონარული სინდრომის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: მ. დ. ა. ჩუხრუკიძე

(აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს გულ-სისხლძარღვთა პრევენციისა და რეაბილიტაციის ასოციაციასთან) ძირითადი ამოცანები: კარდიოვასკულარური პრევენციისა და რეაბილიტაციის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: მ. დ. ზ. კლიმიაშვილი

ძირითადი ამოცანები: გულის საქვლოვანი მანკების თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტამატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: მ. დ. ზ. ბახუტაშვილი

ძირითადი ამოცანები: კარდიოლოგიაში და მის სუბსპეციალობებში უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამების შედგენა, უსგ მეცადინეობების (კონფერენციები, სემინარები და სხვ.) ორგანიზება.

ხელმძღვანელი: პროფ. კ. ჭელიძე

ძირითადი ამოცანები: გულის უკმარისობის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. მ. წვერავა

ძირითადი ამოცანები: გულსისხძარღვთა სისტემის ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში სამეცნიერო ლიტერატურის სიახლეების სისტემატური ძიება და ანალიზი, რეზუმირება ქართულად. ულტრაბგერით დიაგნოსტიკაში ეკს–ის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი, ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. ს. ორჯოონიკიძე

(აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ჰიპერტენზიის შემსწავლელი საზოგადოებასთან) ძირითადი ამოცანები: არტერიული ჰიპერტენზიის თემატიკაზე სამეცნიერო ლიტერატურაში ახალი მონაცემების სისტამატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. ბ. წინამძღვრიშვილი

ძირითადი ამოცანები: ინტერვენციულ კარდიოლოგიაში სამეცნიერო ლიტერატურის ახალი მონაცემების სისტემატური ძიება, რეზუმირება ქართულად. შესაბამისი თემატიკის ახალი გაიდლაინების რეკომენდაციების ანალიზი და ადაპტირება ლოკალური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეკს ჯიბის გაიდლაინების თარგმნა.

ხელმძღვანელი: პროფ. ა. ალადაშვილი

(აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს ექთნების ასოციაციასთან). ძირითადი ამოცანები: კარდიოვასკულარური ექთნობის სპეციფიური საკითხების სისტემატური ძიება სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულ თემატიკაზე სხვადასხვა რეკომენდაციების ანალიზი, რეზუმირება ქართულად. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების საექთნოს მომსახურების სტანდარტების შემუშავება და შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შექმნა.

ხელმძღვანელი: ქ. გარსევანიშვილი

ძირითადი ამოცანები: ქალებში გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების სპეციფიური საკითხების სისტემური ძიება სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულ თემატიკაზე სხვადასხვა გაიდლაინებში მოცემული რეკომენდაციების ანალიზი, რეზუმირება ქართულად.

ხელმძღვანელი: პროფ. თამრიკო ვახტანგაძე